Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει βάσει της αριθ. 350/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, δημόσια επαναληπτικής δημοπρασίας με γραπτές προσφορές καλώντας τους ενδιαφερόμενους

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της επαναληπτικής διακήρυξης και μέχρι την Τρίτη 29-10-2013 και ώρα . Για την Διακήρυξη εδώ.