Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Όλη η διακήρυξη.

image_print