ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για

« Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ»

 

στα πλαίσια της πράξης με τίτλο :

«Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»,

με κωδικό MIS 216928 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου»

 

 

 

TΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

image_print