Προκήρυξη Δημόσιας, Ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την γενική υπηρεσία με τίτλο: "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ" Εκτιμώμενης αξίας 7.240.480,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) (pdf)

Διακήρυξη Δημόσιας, Ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την γενική υπηρεσία με τίτλο: "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ" Εκτιμώμενης αξίας 7.240.480,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) (pdf)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 24 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/diakiryxi-dimosias-anoiktis-diethnous-ilektronikis-diadikasias-epilogis-anadochou-me-kritirio-anathesis-tin-pleon-symferousa-apo-oikonomiki-apopsi-prosfora-vasei-veltistis-schesis-poiotitas-timis-g-2