Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)»

Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση  – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)» πατήστε εδώ