Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει βάσει της αριθ. 248/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, δημόσια δημοπρασία με γραπτές προσφορές καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και μέχρι την Τρίτη 27-08-13 και ώρα 15.00.

Όλη η Διακήρυξη : http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΩΨ7ΛΞ-ΠΞ5

image_print