Για τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)" , πατήστε εδώ