Για τη Διακήρυξη Δημοπρασίας και Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Επισκευή – Συντήρηση Α' Ορόφου Κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου" , πατήστε εδώ.