Για το ΤΕΥΔ του έργου «Πλακόστρωση στην περιοχή Πεταλάκια, Χώρας Σικίνου» πατήστε εδώ