Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου "ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΗΣ" πατήστε εδώ