Ενημέρωση για αλλαγή ημερομηνιών παραλαβής προσφορών και διενέργειας Διαγωνισμού για την Διακήρυξη 

 

—————————————————–

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

  • Περιβάλλον του Έργου
  • Γενικοί και Ειδικοί Όροι
  • Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

10-4-2014 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (1)

16-4-2014 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΤΥΞΗΣ (2)