09-06-2014 – Ορθή επανάληψη

Πρόσθετες Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που έθεσαν εταιρείες ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για το έργο

 

06-06-2014

Πρόσθετες Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που έθεσαν εταιρείες ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για το έργο

 

04-06-2014

Επισημάνονται τα ακόλουθα :

·         Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης είναι ο 1708/2014.

·         Οι ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19/06/2014. Οι διευκρινήσεις επί της διακήρυξης θα   δοθούν έως                                 09/06/2014  και όχι ως 12/06/14 όπως γράφηκε, εκ’ παραδρομής, στην διακήρυξη.

Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που έθεσαν εταιρείες ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για το έργο

 

07-05-2014

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

image_print