ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Αριθμ.  1 ΔΑΟ 27/03/2012 Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:
 ΄΄ Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του    Δάκου της ελιάς έτους 2012 στο Νομό Δωδεκανήσου