Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων Διαγωνισμού για Προμήθεια Τροφίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» -«Κοινωνική Σύμπραξη Νοτίου Αιγαίου (53)» με κωδικό ΟΠΣ 5000142 και αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 76669.Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.  204.552,60 €

 

Διακήρυξη, Περίληψη, Παράρτημα V, Παράρτημα VI

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 24 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/diakiryxi-anoiktou-ilektronikou-kato-ton-orion-diagonismou-gia-tin-promitheia-trofimon-teva-koinoniki-sybraxi-53-me-a-a-e-s-i-di-s-76669-2019