Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων Διαγωνισμού για Προμήθεια Ειδών και Τροφίμων για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ΠΕ Σύρου και ΠΕ Τήνου.

ΔιακήρυξηΠερίληψη Διακήρυξης, Υποδείγματα οικονομικής προσφοράς , Υπόδειγμα Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης ΔήλωσηςTεχνικές Ππροδιαγραφές.

image_print