Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ».Προϋπολογισμός: 20.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ».
Προϋπολογισμός: 20.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ».
Προϋπολογισμός: 20.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)