Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί» πατήστε εδώ