Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου : «Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σφαγείου Ρόδου». Προϋπολογισμός: 58.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προκήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου : «Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σφαγείου Ρόδου». Προϋπολογισμός: 58.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)

Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου : «Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σφαγείου Ρόδου». Προϋπολογισμός: 58.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)