Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». Προϋπολογισμός: 59.274,19 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προκήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». Προϋπολογισμός: 59.274,19 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)

Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». Προϋπολογισμός: 59.274,19 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)