Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΙΨΩΝ». Προϋπολογισμός: 185.384,62 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΙΨΩΝ». Προϋπολογισμός: 185.384,62 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)