Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου». Προϋπολογισμός: 216.239,32 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου». Προϋπολογισμός: 216.239,32 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)