Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου». Προϋπολογισμός: ,32 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)