Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Θήρας (2018)

. «Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Θήρας (2018)» προϋπολογισμού €74.400 με Φ.Π.Α.