Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ)

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019»  – «Κοινωνική Σύμπραξη Νοτίου Αιγαίου (53)»

 

 

Περίληψη, Διακήρυξη διαγωνισμού, Τεχνικές Προδιαγραφές, Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς Διευκρινίσεις σε διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού συνοπτικού για την προμήθεια ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ).

 

image_print