Ένα ακόμη μεγάλο περιβαλλοντικό έργο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, κρίσιμης σημασίας για την προστασία του οικοσυστήματος και την βελτίωση της ποιότητας  ζωής, δρομολογεί η Περιφέρεια Νοτίου.

Ειδικότερα, η ΠΝΑΙ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου» με προϋπολογισμό 1.740.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου).  Ο χώρος βρίσκεται στη θέση «Φτελιά – Σκυλάμπελα – Μεσαριά» και εξυπηρετούσε ολόκληρο το νησί επί 24 και πλέον χρόνια, από το 1984 μέχρι και τα μέσα του 2009.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ είναι:

Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, έργα τελικής κάλυψης, διαχείρισης ομβρίων, στραγγισμάτων και βιοαερίου, έργα φροντίδας του αποκατεστημένου χώρου, περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΑΔΑ, έργα πρασίνου και άρδευσης, καθώς άλλα έργα όπως περίφραξη, πύλη εισόδου, δεξαμενή νερού κλπ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ταμείο Συνοχής και Εθνικοί Πόροι)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη Σύρου.

 

 

image_print