Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κέντρο Νοτιοπελαγίτικης Οινογαστρονομίας» με συνολικό προϋπολογισμό 101.500,00 ευρώ.

Πρόκειται για την Α’ φάση του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού μέσω της ανάδειξης της τοπικής διατροφικής παράδοσης, της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων και της προώθησης της τοπικής κουζίνας της Δωδεκανήσου και της Κύπρου», με ακρωνύμιο «gastronomy net», που εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/08/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή, καθώς και περισσότερες πληροφορίες από την έδρα της  υπηρεσίας, Πλατεία Ελευθερίας στην Ρόδο, μέχρι τις 13/08/2015.

Πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 22413-63163, fax 22413-63139.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Κύπρου, σύμφωνα με την σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως επικεφαλής εταίρου. 

image_print