Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Ανάφης», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/08/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., (λήξη επιδόσεως προσφορών),  στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη της Σύρου, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και σχετικά τεύχη (τηλ. 22813-62702, fax 22810-84124, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, www.pnai.gov.gr

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

image_print