Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών επί της Επαρχιακής Οδού Έμπωνα – Αγίου Ισιδώρου », με συνολικό προϋπολογισμό 64.000,00 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο αφορά σε  παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης των επικίνδυνων βλαβών οι οποίες έχουν εμφανιστεί επί της Επαρχιακής Οδού Έμπωνα – Αγίου Ισιδώρου, συνολικού μήκους 13,95 km, για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για την συντήρηση της βατότητας της οδού, καθώς και για την αποκατάσταση βλάβης επί της Επαρχιακής Οδού Αγίου Ισιδώρου – Προφύλιας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/2/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή , τα σχετικά έγγραφα και περισσότερες πληροφορίες από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας στη Ρόδο, μέχρι τις 11/2/2016, ημέρα Πέμπτη.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 

 

 

 

image_print