«Διαδικασία έγκρισης και πιστοποίησης Ποικιλιακών Οίνων»

 συνημμένα 4 αρχεία :

1. Δελτίο τύπου

2. Εγκύκλιος

3. Δύο αιτήσεις

     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι Αιτηση έγκρισης

     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙI Αίτηση πιστοποίησης Ποικιλιακού