ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 29 Φεβρουαρίου 2024
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/diadikasia-diapragmatefsis-katopin-agonou-tmimatos-synoptikou-diagonismou-gia-tin-promitheia-eidon-trofimon-gia-to-koinoniko-pantopoleio-pe-syrou-omada-b-nopa-proionta-proupologismou-6-6