Λυπούμαστε που χρειάζεται για μια ακόμη φορά να επανέλθουμε σε θέμα για το οποίο κακοποιήθηκε η αλήθεια και παραπληροφορήθηκε η κοινή γνώμη.

Στο ζήτημα της χρηματοδότησης των σχολείων της Κω που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό που έπληξε το νησί της Κω το 2017, η αλήθεια και ακριβής αποτύπωση των γεγονότων έχουν ως εξής :

Η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας  Ν. Αιγαίου και Δήμου Κω για την χρηματοδότηση επισκευής των σχολείων, δόθηκε από τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και μας απεστάλη στις 23 Οκτωβρίου 2018.

Η σχετική Προγραμματική Σύμβαση στάλθηκε στον Δήμο Κω για υπογραφή από τον Δήμο Κω στις 30 Οκτωβρίου 2018 με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και Δήμου Κω υπογράφηκε και αναρτήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2018, δηλαδή πριν από 7 ημέρες!

Από την ανάρτηση της σχετικής Σύμβασης και μετά, οποτεδήποτε σταλούν από τον Δήμο Κω λογαριασμοί της σχετικής εργολαβίας, θα πληρωθούν από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έως ότου συμπληρωθεί το ποσό των 500.000,00 ευρώ που αφορά την χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Ειδικότερα για την χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το ποσό των 200.000,00 ευρώ βρίσκεται στον ειδικό λογαριασμό που προορίζεται για τον σκοπό που αυτά διατέθηκαν.

Επισημαίνουμε πως η διασπορά ειδήσεων με τρόπο ανεύθυνο, μπορεί ειδικά σε περιπτώσεις σαν αυτή όπου έχουμε την ευγενή συνδρομή μιας άλλης χώρας, να οδηγήσει σε αποτελέσματα ευρύτερα δυσάρεστα και απροκάλυπτα άδικα για την χώρα μας.

Επαναλαμβάνουμε, με την αποστολή των σχετικών λογαριασμών από πλευράς Δήμου Κω στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, οι σχετικές πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με τα χρήματα που διατέθηκαν για τον σκοπό αυτό και με αυτό τον τρόπο θα αποδεικνύεται όχι μόνο η εκπλήρωση του σκοπού αλλά και η διαδρομή της χρηματοδότησης σε κάθε της στάδιο.

 Απαντάμε υπεύθυνα στις κακοήθειες και ελπίζουμε αυτή να είναι η τελευταία φορά που καλούμαστε να το κάνουμε.

 

 Επισυνάπτονται η Έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Προγραμματική Σύμβαση