Δελτίο Τύπου ΠΝΑ σχετικό με την ένταξη 113 δυνητικά εντασσόμενων επενδυτικών σχεδίων που εκπλήρωσαν τους όρους ένταξης του προγράμματος ΜΜΕ ΕΣΠΑ της ΠΝΑ

/ckfinder/userfiles/files/%CE%94%CE%A4_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D_%26_%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3_113_%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%97_%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%9D%CE%91_%CE%A3%CE%A4%CE%9F_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91_%CE%9C%CE%9C%CE%95_%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91_10_06_2014(1).doc