Σύρος, 04 Ιουλίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Επί της διαδικασίας  της εθνικής διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου  Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό ,  η αρμόδια υπηρεσία  της Περιφέρειας μας  με την συνδρομή των συναρμοδίων αντιπεριφερειαρχών ετοίμασε ένα πρώτο κείμενο παρατηρήσεων τόσον επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) όσον και επί του σχεδίου ΚΥΑ :  ‘’Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού’’

            Το εν λόγω κείμενο της ΠΝΑ με συνοδευτική επιστολή του Περιφερειάρχη έχει ήδη αποσταλεί την 1η του τρέχοντος μηνός,  στους ΟΤΑ , τα επιμελητήρια και τους παραγωγικούς εταίρους της περιοχής μας,  προκειμένου να μας γνωρίσουν τις δικές τους θέσεις επί  της αναθεώρησης.

            Το Υπουργείο ΠΕ.Κ.Α με το αριθ. πρωτ. 168646/6-6-2013 το οποίο λάβαμε στις   26 Ιουνίου 2013 ζητά από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου την γνώμη και τις παρατηρήσεις του επί του περιεχομένου της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ.

            Στην συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2013 στην Πάτμο,  το συλλογικό μας όργανο θα αποφασίσει επί κειμένου που θα εμπλουτισθεί με παρατηρήσεις και μεταβολές που μέχρι τότε θα κατατεθούν από όλους τους εμπλεκομένους δημοσίους και ιδιωτικούς κοινωνικούς εταίρους και φορείς καθώς και πολίτες της περιοχής μας.      

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να διατυπώσει εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τις απόψεις του επί της ως άνω Σ.Μ.Π.Ε., απευθυνόμενες προς την Γραμματεία της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής και Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, (τηλ. 22413-64902)  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις :

 ή δυνατόν μέχρι τις 14/07/2013.

Ο φάκελος της εν λόγω ΣΜΠΕ  θα  βρίσκεται στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  Κυκλάδων και Δωδεκανήσου), στη διάθεση όλων.

 

Η Αξιολόγηση του ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου  Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό ΦΕΚ 1138 Β’ / 11-06-2009 ,  ΣΜΠΕ της Αναθεώρησης , το σχέδιο ΚΥΑ , ο Σχετικός Χάρτης καθώς και το πρώτο κείμενο παρατηρήσεων της ΠΝΑ  βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο στην  ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη διαδρομή https://dl.dropboxusercontent.com/u/55643850/smpe.rar.

                                                                                                           

                                                                     

 

 

                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                                                                                         ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ

image_print