ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ                                                                                           ΝΑΞΟΣ, 29-11-2013
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΞΟΥ                                                                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 990
Πληροφορίες : Βορδάκης – Σιδερή
( Φυτοϋγειονομικοί Ελεγκτές)
Τηλέφωνα : 22853 61462 /61465
FAX :22850 23947

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας γνωρίζουμε ότι διαπιστώθηκαν προσβολές σε αμπέλια της Πάρου και Νάξου από φυλλοξήρα .

Τα συμπτώματα στο ριζικό σύστημα αποτελούν τα πολυάριθμα φυμάτια ( κάλοι ) στα ριζίδια και τα μεγάλα καρκινώματα στις ενήλικες ρίζες, με αποτέλεσμα την βαθμιαία καταστροφή του ριζικού συστήματος, την περαιτέρω επιμόλυνση από ιούς, βακτηριώσεις και τον τελικό θάνατο της αμπέλου.

Τα συμπτώματα στο υπέργειο μέρος του πρέμνου είναι η καθυστερημένη και υποανάπτυκτη βλάστηση των κληματίδων με κοντά μεσογονάτια και μικρά φύλλα και σταφύλια, χλώρωση και ξήρανση φύλλων, πρόωρη φυλλόπτωση και τελική ξήρανση ολόκληρου φυτού.

Η προσβολή από τη φυλλοξήρα επεκτείνεται κατά κηλίδες η κατά γραμμές. Η ριζόβια φυλλοξήρα εξαπλώνεται και διαδίδεται από αμπελώνα σε αμπελώνα και από περιοχή σε περιοχή ως εξής :

 Με άπτερα άτομα που κινούνται μέσα σε βαριά αργιλώδη εδάφη από ρίζα σε ρίζα.
 Με έριζα μέρη φυτών αμπέλου η άλλων φυτών από μολυσμένα εδάφη.
 Με μολυσμένο χώμα, εργαλεία ( υνιά, φρέζες ,τσάπες κτλ. ).

Σε περίπτωση εμφάνισης των παραπάνω συμπτωμάτων, οι παραγωγοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα την Υπηρεσία μας ώστε να διαπιστωθεί η προσβολή , να δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της, και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Καλαντζή Διονυσία
Γεωπόνος

image_print