Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, ελληνική μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση, υλοποιεί σε συνεργασία με τις κατά τόπους κοινωνικές υπηρεσίες, πρόγραμμα οικονομικής «υιοθεσίας» παιδιών, ορφανών και από τους δυο γονείς  ηλικίας έως 15 ετών, των οποίων  την επιμέλεια και την ουσιαστική κηδεμονία έχουν αναλάβει ο παππούς ή/και η γιαγιά τους.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν την προσωρινή ή την οριστική κηδεμονία, δεν απαιτείται τα παιδιά να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς.

Ως ανώτατο όριο των εισοδημάτων τους, με βάση το οποίο δικαιούνται τη βοήθεια, ορίζεται το οικογενειακό εισόδημα που αντιστοιχεί στη χαμηλότερη σύνταξη του ΙΚΑ που δικαιούται βοήθημα ΕΚΑΣ –Α κατηγορίας.

Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους δικαιούχους ετήσιο βοήθημα ίσο με μια μηνιαία σύνταξη (ΕΚΑΣ Α΄ κατηγορίας).

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κοινωνικούς λειτουργούς της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας            

Ρόδος:         2241364416, 418,428,429

Κως:           2242057915

 Κάλυμνος:  2243059641

  

 Η Περιφερειακή Σύμβουλος

Εντεταλμένη σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας

Μουτάφη Δέσποινα