ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ