ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΑΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΗ Π.Ε. ΚΩ