ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗ Π.Ε. ΚΩ