ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ – Οι διαμορφωθείσες τιμές κατά την περίοδο μηνός Φεβρουαρίου 2018, στα  είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ., αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου