ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ Π.Ε. ΚΩ