ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΗ Π.Ε. ΚΩ