ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΚΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΚΩ