ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ