ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ