ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Επτανήσου 35, Ερμούπολη, Σύρος 84100 – τηλ. 22813.60266, φαξ: 22810.85090

Πλατεία Ελευθερίας, Ρόδος 85100 – τηλ. 22413.60502-3, φαξ: 22410. 44432

email: i.mahairidis@pnai.gov.gr

 

 

 Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας για την προστασία, την αποκατάσταση και την αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας κληροδοτημάτων της Σύρου, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα ζητώντας την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των αρμόδιων Υπουργών, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στην σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων για την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων.

 

 

                                                              

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του Άρθρου 100 παραγρ. 1β του Νόμου 3862/2010 (87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.      …

3.      ….

 

 

Αποφασίζουμε

 

Παρέχουμε τη δυνατότητα συμμετοχής Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων στη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του Άρθρου 100 του Νόμου 3862/2010 για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μίας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

 

 

                                                              

                           Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

                                                                                                                                            

Προς: Υπ. Οικονομικών,

κ.  Ιωάννη Στουρνάρα

Νίκης 5-7, Σύνταγμα, 10180, Αθήνα

Τηλ: 210 3244924, φαξ: 210 3332608

Αθήνα

              Κοιν: Αν/της Υπ. Οικονομικών

                        κ. Χρ. Σταϊκούρα

              Πανεπιστημίου 37,  10165 Αθήνα

Τηλ: 210 3249867-69, φαξ:210 3238783

κ. Υπουργέ

όπως γνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 που διέπει το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, επιτρέπεται μεταξύ άλλων στις Περιφέρειες να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με ένα ευρύ φάσμα φορέων, για την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου, μπορεί να επιτρέπεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η συμμετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Προκειμένου, στα πλαίσια υλοποίησης πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την προστασία, αποκατάσταση και αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας κληροδοτημάτων της Σύρου, να προβούμε στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ άλλων και με συγκεκριμένο Πιστωτικό ίδρυμα παρακαλούμε όπως εγκρίνεται στην υπογραφή της προβλεπόμενης από το άρθρο ΚΥΑ. Δεδομένης της τροποποίησης της δομής και του τίτλου των αρχικά προβλεπόμενων υπουργείων, σας επισυνάπτουμε σχέδιο ΚΥΑ με τα αρμόδια υπουργεία.

                                                                                               Με εκτίμηση,

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

 

 

                                    Γιάννης ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

image_print