Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Πρόχειρος διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο:  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2015   για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου  προϋπολογισμού 39.000,00 προ ΦΠΑ για το έτος 2015 ».  DOC _ PDF

 

image_print