Την απόφαση  χρηματοδότησης του έργου "Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου", προϋπολογισμού 3.112.400,00 €, μέσω των ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας,   από το ΕΣΠΑ 2014-2020, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Το έργο, δικαιούχος του οποίου είναι ο Δήμος Άνδρου, ο οποίος ανάλαβε τη μελέτη και ωρίμανσή του, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση βασικών υποδομών” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Προβλέπεται η δημιουργία μιας σύγχρονης εγκατάστασης που θα εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου. Δεδομένης της αυξητικής τάσης που  παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών του σχολείου, είναι αναγκαίος ο προβλεπόμενος εκσυγχρονισμός και η επέκταση του σχολείου να αναφέρεται σε δυναμικότητα 225 μαθητών.

Το έργο περιλαμβάνει την κατεδάφιση όλων των υπαρχουσών αιθουσών, στατική ενίσχυση, καθαίρεση των επιμέρους χωρισμάτων, κουφωμάτων, δαπέδων κλπ.

Στο υπάρχον κτίριο Α του σχολείου θα δημιουργηθούν τρεις αίθουσες εργαστηρίων, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και βιβλιοθήκης. Το υπόγειο θα εξυπηρετεί βοηθητικές χρήσεις (γενικό αρχείο, αποθήκη, Η/Μ χώροι).

Το κτίριο Β που θα προστεθεί, θα είναι διώροφο. Στο ισόγειο θα φιλοξενεί επτά αίθουσες, κυλικείο, αίθουσα φαγητού  με κουζίνα και μικρή αποθήκη καθώς και χώρους υγιεινής των μαθητών.  Στον  πρώτο όροφο θα φιλοξενεί πέντε αίθουσες διδασκαλίας, χώρους διοίκησης, ιατρείο – αναρρωτήριο κλπ. Στον αύλειο χώρο θα δημιουργηθεί γήπεδο μπάσκετ, κύλινο στέγαστρο γυμναστικής, χώρους πρασίνου, λαχανόκηπο, υπαίθριες βρύσες και καθιστικά. Προβλέπεται επίσης και η δημιουργία μικρού κτιστού αμφιθεάτρου υπαίθριων εκδηλώσεων. Μέσω διαδοχικών ραμπών διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Ο προϋπολογισμός και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 3.112.400,00 €.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 02.11.2020 και λήξης η 30.12.2022.