Σχετικά με την ανακοίνωση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Χαράλαμπου Κόκκινου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης ανακοινώνει τα εξής.

 

Η χορήγηση παρατάσεων στις προθεσμίες περαίωσης των έργων του ΕΣΠΑ θεωρούμε ότι έχει περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) και παλιότερα.

 

Αξίζει να τονιστεί ότι επειδή στα προηγούμενα ΚΠΣ είχε παρατηρηθεί ανεξέλεγκτη χορήγηση παρατάσεων από τους φορείς υλοποίησης, οι οποίες μάλιστα πολλές φορές δεν ήταν και αιτιολογημένες και είχαν ως αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, στην τρέχουσα περίοδο για τα έργα του ΕΣΠΑ θεσμοθετήθηκε η διαδικασία της προέγκρισης των αιτημάτων χορήγησης παράτασης από τις Διαχειριστικές Αρχές.

 

Με τη διαδικασία αυτή ελέγχονται και από μια ανεξάρτητη αρχή οι λόγοι που επικαλούνται οι ανάδοχοι και οι φορείς υλοποίησης για τη χορήγηση παρατάσεων και αποφεύγεται η έγκριση όσων από αυτές δεν είναι αιτιολογημένες, ή επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, εφόσον η ευθύνη καθυστέρησης βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

 

Η διαδικασία έχει λειτουργήσει θετικά και έτσι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουμε αρκετά παραδείγματα έργων που ολοκληρώθηκαν εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας και παραδόθηκαν έγκαιρα για χρήση.

image_print