Ανακοινώνεται ότι έχει αρχίσει η χορήγηση και η ανανέωση των Δελτίων δωρεάν  Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)  για το έτος 2014 και ότι η ισχύς των Δελτίων 2013 λήγει στις  31 Μαϊου 2014

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τμ. Κοινωνικής Αρωγής των Περιφερειακών  Ενοτήτων Δωδεκανήσου ,  ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  Κ.Ε.Π.  για την έκδοση – ανανέωση  του Δελτίου δωρεάν Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή κηδεμόνα ή αλλού εξουσιοδοτημένου προσώπου
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής , εν ισχύ, που θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ( τουλάχιστον 67%)
  3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Το εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012  της οικείας Οικον. Εφορίας
  5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
  6. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας
  7. Για την έκδοση νέου Δελτίου , 2 φωτογραφίες.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα

Τμ. Κοινωνικής Αρωγής Ρόδου……………..………………………….. : 22413 64 424

Γραφείο Δημ Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Κω ………………….: 22420 57 915           

Γραφείο Δημ Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Καλύμνου……………: 22430 59 641

Γραφείο Δημ Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Καρπάθου……………: 22450 22538          

                                                                                                                  εσωτ 218

Όπως αναφέρεται στην ως άνω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου,  οι εκπρόσωποι των συγκοινωνιακών φορέων  παρακαλούνται να αντιμετωπίζουν τους επιβάτες ΑμεΑ με την προσήκουσα ευαισθησία και κατανόηση , ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου έχει λήξει το δελτίο του 2013  μετά την 31 Μαϊου 2014. Στις περιπτώσεις αυτές παρακαλούμε να επιδείξετε επιείκεια ενημερώνοντας τους επιβάτες ΑμεΑ ότι το δελτίο τους έχει λήξει και πρέπει άμεσα να ανανεωθεί , χωρίς να επιβάλλετε πρόστιμο.

 

                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                            
                                            ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

                                                            ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ