ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 0 64713-714

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν πρωτ. 3493/20-09-2017 αίτηση του Χαλκίτη Σκεύου του Σακελλάρη με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ.: 073079345, Δ.Ο.Υ. ΚΩ

Έδρα: Παναγιά Χώρα, Κάλυμνος Τ.Κ. 85200

Ε-mail: halkitis@windowslive.com

Τηλ: 6932619215

στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002).

Παρέχεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).  

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Διευθυντής

 

Γιαννάς Ιωάννης

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/