Η ανάληψη της αντιπεριφέρειας Τουρισμού, Απασχόλησης, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Περιφερειακών θεσμών και Διεθνών συνεργασιών της περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή καθώς είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας για την αναπτυξιακή διαδικασία των νησιών μας.

 

Με αίσθημα ευθύνης, συνεργατικότητας και παραγωγικότητας θα καταβάλλουμε με τους συνεργάτες μου, κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχουμε τους στόχους της αναπτυξιακής μας πολιτικής και να θέσουμε τις βάσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

 

Έχουμε θέσει στόχους ρεαλιστικούς, άμεσους και εφαρμόσιμους που συναρτώνται με την αντίστοιχη αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για τη τρέχουσα προγραμματική περίοδο, οι κύριοι άξονες των οποίων είναι:

 

  • Η παρουσίαση και υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για τον Τουρισμό
  • Ο συντονισμός οριζόντιων δράσεων για την Απασχόληση
  • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου με την ανάπτυξη συνεργασιών και την αξιοποίηση lobbying

 

Μέσα από μια συνεχής και ουσιαστική συνεργασία με τους Δήμους, τους παραγωγικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και την ίδια την κοινωνία, μπορούμε να επιτύχουμε την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και την καταξίωση των νησιών μας, ως τους δημοφιλέστερους προορισμούς στον κόσμο.

 

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε συνεχίζουμε να διεκδικούμε νέους κοινοτικούς πόρους υποβάλλοντας καινοτόμες προτάσεις.

Βασικός μας στόχος, είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους μας κυρίως, με την αξιοποίηση των νέων τάσεων, όπως είναι ο τομέας της  κοινωνικής οικονομίας.

 

Η ισχυροποίηση της θέσης της περιφέρειας Ν.Αιγαίου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αποτελεί για εμάς μια σημαντική παράμετρο των δραστηριοτήτων μας γιατί γνωρίζουμε, πως έχοντας δυνατούς φίλους και ισχυρές συνεργασίες, μπορούμε να αποκτήσουμε μια ισχυρή φωνή προβάλλοντας τις θέσεις μας και διεκδικώντας περισσότερα οφέλη για τα νησιά μας.

 

Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν με συλλογική προσπάθεια, με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα. Εμείς θέλουμε και μπορούμε. Σας θέλουμε κοντά μας, θέλουμε τις απόψεις σας, τις θέσεις σας ακόμα και την κριτική σας γιατί ο στόχος μας είναι κοινός: Η ευημερία των νησιών μας.

image_print